Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

ANKARA, GİRİŞ

İç Anadolu » Ankara

Başkent Ankara, Orta Anadolu’da Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kollarının oluşturduğu ovalarla kaplı bir bölgede kurulu. Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu bir kent olan Ankara’da, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin yanı sıra çok sayıda tarihi eser meraklıların ziyaretine açık.

 

Orta Anadolu'nun kalbindeki şehrin tarihi, bugünkü modern görünüşüne rağmen Bronz çağındaki Hatti uygarlığına kadar uzanıyor. MÖ 2000’de Hititler bölgenin hakimi durumuna gelmiş ve onları sırası ile Frigyalılar, Lidyalılar ve Persler izlemiş. MÖ 3.yüzyılda, bir Kelt ırkı olan Galatlar Ankara'yı başkent yapmış. O dönem, gemi demiri anlamını taşıyan Ancyra adını alan kenti Romalılar ve sonra da Bizanslılar ele geçirmiş. Bu stratejik öneme sahip kente 1073 yılında Alpaslan komutasındaki Selçuk Türkleri sahip olmuş, yaklaşık üç yüz yıl sonra 1402’de ise Beyazıt komutasındaki Osmanlıların eline geçmiş. Bu tarihten başlayarak Osmanlılar tarafından Anadolu’nun siyasal birliğinin kurulmasına kadar geçen sürede kent, Türk beylikleri, Bizans ve Moğol egemenliği altında değişik dönemler geçirmiştir.

 

20. yüzyılın başında yaşanan savaşlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve 1917 yangınının da etkisini yitiren kent, Kurtuluş Savaşı sırasında yeniden önem kazanmaya başlamıştır. Kurtuluş Savaşımızın idare edildiği bir merkez olarak, adı milli mücadelemizin sembolü haline gelen Ankara 13 Ekim 1923’te başkent olmuştur.

Gezi
Gastronomi Durakları
Etkinlik